[CSO] Regulament/Rules

Hello There! If you are reading this it means you are not registered to the forum or not verified your e-mail adress. If you wish to register in a few simple steps and enjoy all the features of our forum click here.
 • [RO]
  Regulamentul serverului ZM.CSOMOD.COM


  1.GAG:
  - folosesc un limbaj necorespunzator pe chat
  - ameninta ceilalti jucatori sau administratori
  - Limbaj necorespunzator, spam, reclame enervante sau observatii jignitoare.
  - Repetati intrebari sau declaratii stupide, cereri mod-uri, jeturi, admin, FREE. (AVERTISMENT înainte)


  2.SLAP:
  -Blocarea neintentionata / inconstienta. (Maxim 3-5 slaps)
  -Jucatorii care sunt pe harta, daca continua, se foloseste slay. (Maxim 3-5 slaps)
  -Slap zombii care nu ataca în ultimele doua minute ale rundei, altfel ii lasa sa aiba joc FREE. (3-5 slaps)
  -Este interzisa utilizarea comenzii slap cu damage


  3.SLAY:
  - Slay zombi care nu ataca in ultimele doua minute dupa ce a dat 3-5 slaps.
  - Procedam la fel cu ultimul zombie ramas, daca prelungesc intenționat runda.
  - Exemplu de blocaj nepoliticos: ln runda PLAGUE, cand cineva lasa liber pentru un prieten și blocheaza alți jucatori.
  - Spargerea obiectelor înainte de infecție sau distrugerea laserelor fara motiv.
  - Slay care blocheaza dupa ce a dat 3-5 slaps.
  - Slay zombi care nu ataca in ultimul minut dupa ce a dat 3-5 slaps.


  4.FREEZE:
  -Zombilor ce stau in apa pentru a prelungi runda.
  -Zombiilor care pe timp de mod survivor fug, se ascund, nu vor sa atace.

  5.VOTEMAP:

  - Doar in ultimele 5 minute, minim 3 harti.
  - Dupa ce votul s-a terminat,votul trebuie refuzat de catre adminul care l-a pornit si trebuie scris in consola: amx_map "numeharta" la sfarsitul rundei.
  - Nu se pot folosi de doua ori la rand harti identice (avertizati, daca continua, remove!)
  - Dupa votul implicit care apare automat consultati-va cu altii despre optiunile de vot.


  6.KICK:
  - Nu aveti voie sa dati kick la playerii care sunt afk pe server doar ca sa intrati voi pe server, aveti voie doar sa le dati kick la cei care sunt pe spectator
  - Intre orele 22:00 si 10:00 nu aveti voie sa dati kick la nimeni, chiar daca sunt pe spectator playeri.
  - Adminii au voie ca si playerii sa stea afk la spectator intre orele 23:00 si 10:00 ( In programul noptii. )
  - Nu aveti voie sa dati kick la playeri cu nick-ul de la alte servere atata timp cat nu face reclama pe chat
  - Playerii au voie sa stea spec in programul zilei numai cu un motiv intemeiat dand la cunostinta adminilor.


  7.BAN:
  Banurile permanente se vor da pentru:
  - cei care folosesc orice fel de hackuri ( wall, aim, speed, scripturi interzise )
  - reclamele la alte servere, site-uri sau forumuri ( Doar cei care fac reclama pe chat, cei care au nick-ul genul reclama nu vor lua ban si nici kick ).  Banurile de 120 minute se vor da pentru:
  - Retry dupa ce ati primit gag, urmat de mai mult abuz in chat. (120min)
  - Insultand admin sau jucator mama, sora sau insultand Dumnezeul sau religiile sau incercarea de a incepe subiecte rasiste (30-240 de minute)
  - Retry Zombie daca ai fost singurul zombie, primul sau ultimul (120 min)

  - Daca un player fura ammo de pe alte nume, va fi banat permanent!(VERIFICATI IP!)  Regulament general, jucatori si admini:
  ¤ Este interzis sa folosesti orice fel de scripturi gen bunny hop,no recoil,etc.
  ¤ Este interzis sa injuri(se include chatul adminilor).
  ¤ Este interzis sa ceri explicatii unui admin daca nu a folosit o comanda pe tine.


  Regulament admini:
  ¤ Este interzis sa abuzezi de comanda amx_vote doar pentru distractia personala(exceptie owneri,co-owneri,daca pot distinge atmosfera server-ului)
  ¤ Este interzis sa te folosesti de comenzile slap,slay,kick freeze doar pentru a-ti avantaja situatia in joc.
  ¤ Este interzis sa te folosesti de comenzile slap,slay,kick,freeze daca persoana in fapt nu a incalcat nici o regula.
  ¤ Este interzis schimbarea hartilor in timpul programului de noapte ( 23:00 - 10:00 ) exceptie zm_foda daca nu e deja (sau daca serverul e plin)
  ¤ Aveti voie sa va dati 1 mod din admin menu, si 1 la playeri
  ¤ Puteti folosi 5 avantaje pe zi (human,respawn, zm)

  ¤ Nu aveti voie sa folositi comenzi (slap,slay,freeze,kick,change nick sau ban) in gluma pe alti admini, exceptie slay in cazul in care incalca regulile la moduri, cine nu respecta remove.
  ¤ Dupa ce sunteti acceptati ca admini,aveti obligatia de a va crea ban-list in sectiunea respectiva,respectand modelul!
  ¤ Cine va cere up, va primi downgrade. Se da up pe merit si activitate.
  ¤ Esti obligat sa asculti si sa respecti un grad mai mare. Gradul mai mare este obligat sa fie exemplu pentru restul prin comportament si maturitate.


  GENERAL:
  1. Jocul este liber in limita bunului simt.
  2. Zombie: obiectivul principal: Zombie sunt obligati sa atace, nu au voie sa stea, pentru a fi omorati de catre un alt jucator pentru bani.
  3. Oameni: obiectivul principal: Oamenii sunt obligati sa elimine toti zombie.
  4. Nu cereti in mod abuziv: jetpack, bani, cine nu respecta va primi gag.
  5. Nu cereti in mod abuziv: modurile jocului, survivor, nemesis, human etc.

  6. Nu uitați niciodata doar co-owner-ul si owner-ul poate utiliza comenzi pe alti admini.
  7.Daca faceti cerere de admin, raspundeti la intrebarea "Ai citit regulamentul?" cu: "CSOMOD"


  [EN]
  ZM.CSOMOD.COM server rules!


  1.GAG:
  - use inappropriate language
  on chat
  - threaten other players or administrators
  - Inappropriate language, spam, annoying commercials or offensive remarks.
  - Repeat silly questions or statements, asks for mods, jets, admin, FREE. ( WARNING before )

  2.SLAP:
  - Blocking unintentionally / unconsciously. (Maxim 3-5 slaps)
  - Players who are on the map, if they continues, use slay. (Maxim 3-5 slaps)
  - Slap zombies who are not attacking in last two minutes of the round, otherwise let them have FREE game. (3-5 slaps)
  - It is forbidden to use slap command with damage.


  3.SLAY:
  - Slay zombies who are not attacking in last two minutes after giving 3-5 slaps.
  - We do the same with the last zombie left,if they intentionally prolong the round.
  - Exemple of rude blocking: on the plague round,when someone lets free for a friend and he blocks other players.
  - Breaking objects before infection or breaking mine without reason.
  - Slay who is blocking after giving 3 slaps.
  - Slay zombies who are not attacking in last 1-2 minutes after giving 3 slaps.


  4.FREEZE:
  -Zombies that stay in the water to prolong the round.
  -The Zombies who run away during survivor mode, they hide, they do not want to attack.


  5.VOTEMAP:
  - Just after the vote at the end of the map that comes automatically (Only when the map isn't good).
  - After the vote has been completed,the vote must be refused by a admin and he must write in the console: amx_nextmap "namemap" at the end of the round.
  - Can't 2 times in a row use same maps (warn,if continues,remove!)
  - After the default vote that appears automatically consult with others about vote options.


  6.KICK:
  - Admins may not give kick to the player who are AFK on our server just for there purpose to enter the server , they are only allowed to kick player's staying spectator.
  - Between 23:00 and 10:00 admins dont give kick to anyone, even if player's stay spectator.
  -Admins are allowed to stay spectator (Like the players) between 23:00 and 10:00 ( In the night program . )
  - Admins are not allowed to give kick to other players with s nickname from a other server as long they dont advertise on the chat.
  - Those who speak to the microphone will be kicked 3 times followed by 60 minutes ban .
  -Players are allowed to stay spec only if they tell to an admin the reason.


  7.BAN:
  Permanent bans are given for players:
  - who use any kind of CS hack ( wall, aim, speed etc.)
  - ads on other servers , websites or forums (Only if they advertise on chat, player's with advertising names they will not be touched).


  Ban for 120 minutes are given for players:
  - Retry after received gag, followed by more abuse in chat. (120 minute)
  - Insulting admin or player mother, sister, or insulting god or religions, or attempting to start racist topics (120 minutes)
  - Retry Zombie if the zombie was the only Zombie, First one or The last one (120 minutes)

  - If a player steals ammo from other names, it will be permanently banned!(CHECK IP!)


  Basic rules for players and administration of the server:
  - It is forbidden to use any kind of cfg (script). bunny hop script,no recoil...
  - It is forbidden to swear! (including adminchat).
  - It is forbidden to ask for explanations of a admin if he didnt use any comand on you.
  - It is forbidden to ask mods from owners.


  Basic rules for administration:
  - It is forbidden to abuse amx_vote for personal entertainment .
  - It is forbidden to change the map during the night program (23:00 - 10:00)
  - It is forbidden to use the command votemap if you have not reached an agreement with the other admins present on the server.
  - It is forbidden to use the command slap,slay,kick,freeze just to benefit your situation in the game.
  - You are allowed to use 5 advantages a day (human,respawn,zm)
  - You are not allowed to use commands (slap, slay, freeze, kick, change nick or ban) in jokes on other admins, except slay if they violate rules in ways, who does not respect remove.

  - If you are accepted as admin,you must create a ban-list in the right section,following the model!
  - Admins who will ask for upgrade will be punished by downgrade, upgrades are given by activity.
  - Dont use commandes on other admins in joke, except if the admin in cause break the rules in survivor mod.
  - You are allowed to give yourself 1 mod from admin menu and 1 mod given to a random player.


  GENERAL:
  1. The game is free within the limits of common sense.
  2. Zombie: main objective: Zombie are forced to attack, not allowed to sit, to be killed by another player for money.
  3. People: main objective: People are forced to eliminate all zombies.
  4. Do not ask abusively: bazooka, minigun, money, chainsaw etc.
  5. Do not ask abusively: game modes, Survivor, nemesis, human, etc.

  6. Never forget just co-owner´s and owner´s can use commands on other admin.
  7. If you make a admin or helper request, answer at the question "Did you read the rules?" with: "CSOMOD"

 • modrea

  Added the Label Important

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!