Regulament/Rules -Curiozitati

 • RO

  Pentru a posta in aceasta categorie:

  • Verificați dacă acesta nu a mai fost postat de altcineva.

  • Puteti posta maxim 2 articole pe zi.

  • Sunt interzise curiozitățiile cu caracter vulgar, pornografic, ofensator ce incalca regulamentul comunitar.

  • Contentul trebuie să aibă minim 5-6 rânduri de text și dacă este posibil, o poză.

  • Topicurile vor fi închise de către moderatorii secțiunii după 7 de zile de la crearea acestora, permițând astfel userilor posibilitatea de a discuta pe tema respectivă în perioada determinată.

  Nerespectarea regulamentului de mai sus se va sancționa initial cu o atenționare verbala de către moderatorul secțiunii


  EN

  To post in this category:

  • Check if it has never been posted by anyone else.

  • You can post a maximum of 2 items per day.

  • It is forbidden to curiosity of vulgar, pornography, offensive that violates the Community regulation.

  • The account must have a minimum of 5-6 lines of text, and if possible, a photo.

  • The topics will be closed by the moderators of the section 7 days after their creation, allowing users to discuss the issue in the specified period.

  Failure to comply with the above regulation will initially be sanctioned with a warning by the section moderator '

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this picture.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!