Rules Politics / Economics [EN-RO]

 • [EN]

  Before posting a topic make sure to read the rules carefully so you won't be warned or punished by STAFF community!

  Rules:

  1. Before posting any topic in this section make sure to see if the topic was already posted, otherwise your topic will be hidden.
  2. It is allowed to post only 1 Politics / Economics topic at every 24 hours.
  3. The Politics / Economics topic should not contain innapropriate images / scenes (sex, pornography, violence, 18+, etc.)
  4. If you will publish more than 2 Politic / Economics topic every 24 hours, you will be punished with Verbal Warning and after with warning points according with the rules of community.
  5. The Politics / Economics topic must be closed by a Moderator every 24 hours!
  6. Before posting use "Search" button to see if somebody already posted the topic.
  7. It is not allowed to respond on Politics / Economics topic with words like "great topic, good job, keep it up, beautiful topic, etc."
  8. It is forbidden to publish about piracy or warez!
  9. The title must be ''Quality'', to gather the audience.
  10. Moderators/Journalists must review before approving a topic at this section.
  11. Moderators/Journalists should hide the Politic / Economic topic only if it's incorrect (talk with member afte you hide it so he must understand next time when he will post in this section).
  12. Your topic must contain atleast 1-2 photo/image, if not your topic will be be hidded by Moderators/Journalists.
  13. Put Link of the news that you got google mandatory, otherwise it will be hidden.

  ATTENTION!

  If you don't respect those rules you will get warning points on forum, read carefully before posting so you won't get warn!


  [RO]

  Înainte de a posta un subiect, asigurați-vă că citiți regulile cu atenție, astfel încât să nu fiți avertizat sau pedepsit de catre STAFF-ul comunitatii!

  Reguli:

  1. Înainte de a posta orice subiect în această secțiune, asigurați-vă că ați văzut dacă subiectul a fost deja postat, altfel subiectul dumneavoastra va fi ascuns.
  2. Este permisă postarea unui singur subiect de politică / economie la fiecare 24 ore.
  3. Subiectul Politică / Economie nu trebuie să conțină imagini / scene neadecvate (sex, pornografie, violență, peste 18 ani etc.)
  4. Dacă veți publica mai mult de 2 subiecte politice / economice la fiecare 24 ore, veți fi pedepsiți cu avertizare verbală și apoi cu puncte de avertizare conform regulilor comunității.
  5. Subiectul Politică / Economie trebuie închis de un Moderator la fiecare 24 ore!
  6. Înainte de postare, utilizați butonul „Căutare” pentru a vedea dacă cineva a postat deja subiectul.
  7. Nu este permis să răspundeți la subiectul Politică / Economie cu cuvinte precum „subiect grozav, treabă bună, țineți-o, subiect frumos etc.,,
  8. Este interzisă publicarea despre piraterie sau warez!
  9. Titlul trebuie să fie „Calitate”, pentru a aduna publicul.
  10. Moderatorii / Jurnaliștii trebuie să revizuiască înainte de a aproba un subiect in aceasta sectiune.
  11. Moderatorii / Jurnaliștii ar trebuii să ascundă subiectul Politic / Economic numai dacă este incorect (discutați cu membrul după ce îl ascundeți, astfel încât el să înțeleagă data viitoare când va posta în această secțiune).
  12. Topicul tau trebuie sa contina macar 1-2 imagini/poze, daca nu topicul dumneavoastra va primii hide de la Moderatori/Jurnalisti.
  13. Puneți linkul de știri că ați obținut google obligatoriu, altfel va fi ascuns.


  ATENŢIE!

  Dacă nu respectați aceste reguli, veți primi puncte de avertizare pe forum, citiți cu atenție înainte de a posta, astfel încât să nu primiți avertisment!

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this link.

  Please login to see this picture.

Participate now!

Don’t have an account yet? Register yourself now and be a part of our community!